top of page

Kurs 2023

rolig_yoga.jpg

Mediyoga:
5 vekers kurs
Oppstart tirsdag 3. januar 2022 kl. 20.00 til 21.15

Dette Mediyoga-kurset går over 5 veker, og passar så vel for nybyrjarar som for den meir erfarne. Ein time inneheld pust og avspenning, enkle yogaøvelsar, konsentrasjons- og oppmerksomhetsøvelsar og meditasjon. Vi landar i den lange, djupe pusten som i lag med langsomme og bevisste bevegelsar legg til rette for at spenningar og stress gir slepp, kropp og sinn går frå stressmodus til kvile og vedlikehald. Dette er ei rolig og terapeutisk form for yoga tilpassa alle, uansett fysisk form og eventuelle helseutfordringar.

Les om Mediyoga her: http://no.mediyoga.com/

 

Yogalærar: Mai Britt Aambakk
 

Kursdagar:
Tirsdagar kl 20.00 til kl. 21.15

 

Datoar:

3.1 - 10.1 - 17.1 - 24.1 og 31.1.2023


Varigheit: 
75 minutt

Pris:
Kr 900
 for heile kurset
20% rabatt for studentar, arbeidsledige, uføretrygda, pensjonistar evt andre som treng det

Drop-in kr 220 (200)

 

Adresse:
Bruksbutikken, Garvargata 1.
Inngang frå parkeringsplass på oppsida av huset.


Påmelding: 
Send sms til Mai Britt på tlf. 40060945

Ta med eiga matte, eit tynt teppe, pute, og evt. anna du treng for å gjere det behagelig for deg sjølv. Vi har bolster til utlån.

 

shutterstock_1681962382.jpg

Rolig yoga:
4 vekers kurs
Oppstart torsdag 5. januar 2022 kl. 20.00 til 21.15
 

Vi praktiserar rolig og mjuk yoga der det vil være ein variasjon mellom liggande, sittande og ståande øvelsar for styrke, fleksibilitet og balanse. Det vil bli lagt vekt på å være til stades med mjuke, rolige og skånsomme bevegelsar i takt med pusten, som gir rom for å frigjere stivheit, spenningar og stress. I programmet vil det være innslag av ulike terapeutiske øvelsar og meditasjonar. Timane vert avslutta med guida avspenning, der det blir tilrettelagt for at du kan finne djup kvile som kan bidra til å løyse fysiske og mentale spenningar.

Programmet er lagt opp slik at det skal passe alle, enten du har gjort yoga før eller ikkje. Ein time der vi finn tid og ro, senkar skuldrane og lyttar innover.

Yogalærar:
Mai Britt Aambakk

 

Kursdagar:
Torsdagar kl 20 - 21.15

 

Datoar:

5.1 - 12.1 - 19.1 og 26.1.2023


Varigheit: 
75 minutt

Pris:
Kr  720
,-for heile kurset
20% rabatt for studentar, arbeidsledige, uføretrygda, pensjonistar evt andre som treng det. Obs - det er begrensa med plassar på kurset.

 

Adresse:
Bruksbutikken, Garvargata 1.
Inngang frå parkeringsplass på oppsida av huset.


Påmelding: 
Send sms til Mai Britt på tlf. 40060945


Ta med eiga matte, eit tynt teppe, pute, og evt. anna du treng for å gjere det behagelig for deg sjølv. Vi har bolster til utlån.

bottom of page