Kurs 2021

yoga_kurs_2021.jpg

Fredags Yin Yoga:
4 vekers kurs
Oppstart fredag 10. september kl. 09.15 til kl. 10.15
Drop-in mulig ved påmelding dagen før.

Velkomen til ein føremiddagstime med rolig tempo, enkle bevegelsar og djupe strekk.
Pust og tilstadeværelse i alle øvingar.
Verknadar av Yin Yoga kan vere redusert stress, betre søvn, mindre muskelspenninger og forebygging av skade.
Yin Yoga-klassen passar både for nybyrjarar og for dei som har erfaring med yoga frå før.

Yogalærar:
Eva Kleinrath

 

Kursdagar:
Fredagar kl. 09.15 til kl. 10.15

 

Datoar:

10. september, 17. september, 24. september og 1. oktober 2021.


Varigheit: 
60 minutt

Pris:
Kr 720,- for heile kurset
20% rabatt for studentar, arbeidsledige, uføretrygda, pensjonistar evt andre som treng det. 

 

Adresse:
Bruksbutikken, Garvargata 1.
Inngang frå parkeringsplass på oppsida av huset.


Påmelding: 
Send sms til Mai Britt på tlf. 40060945

NB! Smittevern
Av smittevernhensyn er det begrensa med plassar til kurset, maks
 8 deltakarar.

Ta med eiga matte, eit tynt teppe, pute, og evt. anna du treng for å gjere det behagelig for deg sjølv. 

Møt berre dersom du føler deg frisk, og ikkje er blitt utsett for smitterisiko siste tida. Det er sett fram handdesinfeksjon til bruk før og etter timen. Det er begrensa med plassar til kurset, og nok plass i lokalet til at nødvendig fysisk avstand til kvarandre kan overhaldast.

Yoga_Tindelandet.jpg

Rolig yoga:
8 vekers kurs
Oppstart tirsdag 14. september kl. 19.30 til ca. kl. 20.45 

I dette kurset praktiserar vi rolig og mjuk yoga der det vil være ein 
variasjon mellom liggande, sittande og ståande øvelsar for styrke, 
fleksibilitet og balanse. Det blir lagt vekt på å vere til stades med 
mjuke, rolige og skånsomme bevegelsar i takt med pusten, som gir rom for å frigjere stivheit, spenningar og stress. I programmet vil det være 
innslag av restorative øvelsar og meditasjonar. Timane blir avslutta med 
guida avspenning, der det blir tilrettelagt for å finne djup kvile som 
kan bidra til å løyse fysiske og mentale spenningar.

​Programmet er lagt opp slik at det skal passe for alle, enten du har 
gjort yoga før eller ikkje. Ein time der vi finn tid og ro, senkar 
skuldrane og lyttar innover.

Yogalærar:
Mai Britt Aambakk

 

Kursdagar:
Tirsdagar kl. 19.30 til 20.45

 

Datoar:

14. september, 21. september, 28. september, 5. oktober, (ikkje kurs 12. oktober pga. haustferie) 19. oktober, 26. oktober, 2. november og 9. november 2021. 


Varigheit: 
75 minutt

Pris:
Kr 1440,- for heile kurset
20% rabatt for studentar, arbeidsledige, uføretrygda, pensjonistar evt andre som treng det. Obs - det er begrensa med plassar på kurset.

 

Adresse:
Bruksbutikken, Garvargata 1.
Inngang frå parkeringsplass på oppsida av huset.


Påmelding: 
Send sms til Mai Britt på tlf. 40060945

NB! Smittevern
Av smittevernhensyn er det begrensa med plassar til kurset, maks
 8 deltakarar.

Ta med eiga matte, eit tynt teppe, pute, og evt. anna du treng for å gjere det behagelig for deg sjølv. 

Møt berre dersom du føler deg frisk, og ikkje er blitt utsett for smitterisiko siste tida. Det er sett fram handdesinfeksjon til bruk før og etter timen. Det er begrensa med plassar til kurset, og nok plass i lokalet til at nødvendig fysisk avstand til kvarandre kan overhaldast.

Rolig yoga_4 vekers kurs.jpg

Mediyoga ved stress:
4 vekers formiddagskurs
Oppstart onsdag 15. september kl. 10 til kl. 11.15

Ønsker du deg rolig og enkel yogaform som kan hjelpe deg til å redusere 
effekta av for mykje stress i kvardagen? Mange i dag lever med eit høgt 
stressnivå, enten det kjem av livssituasjon eller fysiske utfordringar. 
Effekta av for mykje stress kjennast godt i kropp og sinn. Rastløyse og 
uro, slitenheit, dårlig søvn, konsentrasjonsvanskar, spente musklar, 
smerte, stivheit, dårlig fordøyelse m.m kan være resultat av for mykje 
stress.

Mediyoga er ei roleg og terapeutisk form for yoga som kan tilpassast 
alle, uansett fysisk form og eventuelle helseutfordringar. Det krevst 
ingen forkunnskap i yoga for å kunne delta på kurset. Det kan være 
variasjon frå veldig korte, rolige program, til litt meir dynamiske 
øvelsar uten at det blir for avansert fysisk. Ein yogatime inneheld pust 
og avspenning, enkle yogaøvelsar, konsentrasjons- og oppmerksomhetsøvelsar og meditasjon. Vi landar i den lange djupe pusten som i lag med langsomme og bevisste bevegelsar legg til rette for at spenningar og stress kan gi slepp, kropp og sinn går frå stressmodus til kvile og vedlikehald. Det kan hjelpe deg i å kontrollere stress og skape indre 
balanse, gi meir energi, styrke, balanse og smidigheit.

Yogalærar:
Mai Britt Aambakk

Kursdagar:
Onsdagar kl 10.00 - 11.15

Datoar:

15. september, 22. september, 29. september og 6. oktober 2021.

 

Varigheit: 
75 minutt


Pris: 
Kr 720,- for heile kurset
20% rabatt for studentar, arbeidsledige, uføretrygda, pensjonistar evt. andre som treng det. 

Adresse: 
Bruksbutikken, Garvargata 1.
Inngang frå parkeringsplass på oppsida av huset.

Påmelding:
Send sms til Mai Britt på tlf. 40060945

NB! Smittevern

Av smittevernhensyn er det begrensa med plassar til kurset, maks 8 
deltakarar.
Ta med eiga matte, eit tynt teppe, pute, og evt. anna du treng for å 
gjere det behagelig for deg sjølv. 


Møt berre dersom du føler deg frisk, og ikkje er blitt utsett for smitterisiko siste tida. Det er sett fram handdesinfeksjon til bruk før og etter timen. Det er begrensa med plassar til kurset, og nok plass i lokalet til at nødvendig fysisk avstand til kvarandre kan overhaldast.