Kurs 2022

shutterstock_1681962382.jpg

Rolig yoga:
8 vekers kurs
Oppstart tirsdag 13. september 2022 kl. 20.00 til 21.00

Vi praktiserar rolig og mjuk yoga der det vil være ein variasjon mellom liggande, sittande og ståande øvelsar for styrke, fleksibilitet og balanse. Det vil bli lagt vekt på å være til stades med mjuke, rolige og skånsomme bevegelsar i takt med pusten, som gir rom for å frigjere stivheit, spenningar og stress. I programmet vil det være innslag av ulike terapeutiske øvelsar og meditasjonar. Timane vert avslutta med guida avspenning, der det blir tilrettelagt for at du kan finne djup kvile som kan bidra til å løyse fysiske og mentale spenningar.

Programmet er lagt opp slik at det skal passe alle, enten du har gjort yoga før eller ikkje. Ein time der vi finn tid og ro, senkar skuldrane og lyttar innover.

 

Yogalærar: Mai Britt Aambakk
 

Kursdagar:
Tirsdagar kl 20.00 til kl. 21.00

 

Datoar:

13.9 -20.9 - 27.9 - 4.10 - 11.10 - 18.10 - 25.10 og 1.11. 2022


Varigheit: 
60 minutt

Pris:
Kr 1440 for heile kurset
20% rabatt for studentar, arbeidsledige, uføretrygda, pensjonistar evt andre som treng det. 

 

Adresse:
Bruksbutikken, Garvargata 1.
Inngang frå parkeringsplass på oppsida av huset.


Påmelding: 
Send sms til Mai Britt på tlf. 40060945

Ta med eiga matte, eit tynt teppe, pute, og evt. anna du treng for å gjere det behagelig for deg sjølv. Vi har bolster til utlån.

 

shutterstock_1842203026.jpg

Yoga og chakrasystemet 7 vekers kurs
Oppstart torsdag 6. oktober 2022 kl 19 - 20.30

Kurset er ein kombinasjon av undervisning om chakrasystemet og yogapraksis, med hovedfokus på yogapraksisen. Chakrasystemet er eit system for å forstå helse i lys av å sjå på mennesket som fysiske, emosjonelle, spirituelle og tenkande vesen. Chakra er energetiske enheiter med kroppslig tilhørigheit og med tilhøyrande tankesett og emosjonelle tema. Kvart chakra har sitt unike tema, som ein kan få tilgang til gjennom ulike metodar som adresserar både den fysiske kroppen, tankar og følelsar, og vi brukar chakrasystemet som ein forklaringsmodell og som eit kart over sammenhengen mellom desse. Vi ser på kvar i kroppen dei ulike tankar og følelsar kan sette seg som fysiske manifesteringar, gjenkjenner dominerande og unnvikande mønster samt lærer korleis vi kan aktivere og balansere chakra ved hjelp av yoga som metode.

 

Vi praktiserar rolig, innkjennande og mjuk yoga, med variasjon mellom liggande, sittande og ståande øvelsar. Det vil bli lagt vekt på å være til stades med mjuke, rolige og skånsomme bevegelsar i takt med pusten, som gir rom for å frigjere stivheit, spenningar og stress. Med i programmet vil være innslag av ulike terapeutiske øvelsar og meditasjonar. Timane vert avslutta med guida avspenning, der det blir tilrettelagt for at du kan finne djup kvile som kan bidra til å løyse fysiske og mentale spenningar.

Programmet er lagt opp slik at det skal passe alle, enten du har gjort yoga før eller ikkje.

Yogalærar:
Mai Britt Aambakk

 

Kursdagar:
Torsdagar kl 19 - 20.30

 

Datoar:

6.10 - 13.10 - 20.10 - 27.10. - 3.11 - 10.11 og 17.11.2022


Varigheit: 
90 minutt

Pris:
Kr  1880,-for heile kurset
20% rabatt for studentar, arbeidsledige, uføretrygda, pensjonistar evt andre som treng det. Obs - det er begrensa med plassar på kurset.

 

Adresse:
Bruksbutikken, Garvargata 1.
Inngang frå parkeringsplass på oppsida av huset.


Påmelding: 
Send sms til Mai Britt på tlf. 40060945


Ta med eiga matte, eit tynt teppe, pute, og evt. anna du treng for å gjere det behagelig for deg sjølv. Vi har bolster til utlån.