top of page
Kontakt oss

Kontakt oss 

Adresse:

Tindelandet Pilates og Yoga

Strandgata 5B, 3 etg

6150 Ørsta

Tilkomst:


Tindelandet Pilates og Yoga held til i Ørsta Bruk -bygget

Lokalet ligg. i 3. etasje, og har inngang frå Strandgata på oppsida av bygget eller frå parkeringsplass ved kaia på nedsida av bygget

 

Kontaktinformasjon lærar/instruktør:
 

Mai Britt: 40 06 09 45

Mette: 93 00 8602 

Sissel 93 44 28 10

Trine: 91 64 95 37 

Informasjon:
 

Gjeld det kurs eller drop-in, ta direkte kontakt med lærar/instruktør. 

bottom of page