Lokaler

 

Storparten av timane til Tindelandet Pilates og Yoga går føre seg i Vikegata 31 i sentrum. Lokalet ligg i 2 etg, og har inngang mellom Sport 1 og Innsel. Lokalet i Vikegata kan leigast til kurs og workshops. Ta kontakt med Mette om aktuelt.

Tindelandet Plates og Yoga

Vikegata 31

6150 Ørsta