top of page

Yogaformene vi tilbyr i Tindelandet

Vi har alle ulike utgangspunkt og har levd våre unike liv med alt det innebær. Vi i Tindelandet Pilates og Yoga har stor tru på helsegevinsten av å praktisere yoga, ynskjer derfor at du skal finne ei form som høver di helse og ditt gemytt, men også den gitte dagsforma. I yoga er det måten ein møter seg sjølv på i øvingane som er viktig, ikkje kor avansert og fleksibel ein ser ut frå utsida. Så i den grad ein definerar mål i yoga, vil det kanskje vere å lære seg å lytte til og respektere kropp og sinn, samt øve seg på å gi slepp på prestasjonsstrang og unødige spenningar.

 

Yoga kan virke på mange plan. Men det er du som bestem kva det skal vere for deg, og kva du ynskjer å få ut av praksisen din. Det finnes mange stilartar innan yoga, og kvar instruktør vil formidle kunnskapane på sin personlege måte. Vi oppmodar derfor om å prøve fleire ulike timar for å finne ut kva som høver di helse og ditt gemytt. I Tindelandet kan du enten melde deg på kurs eller kjøpe klippekort og bruke klippa på alle åpne timar. 

Anyone can breath, therefore anyone can do yoga

- B.K.S Iyengar-

Yoga er ei samling av verktøy som kan hjelpe oss å leve eit liv i balanse. Dei ulike yogaformene som tilbys i dag tek i bruk ulike kombinasjonar av disse verktøya.

 

Nokre yogaformer fokuserer på bygging av styrke og fleksibilitet, andre meir på avspenning og gjenoppbygging etter sjukdom eller ulykke. Og andre igjen på meir åndelige aspekt. Felles for alle er synkronisering av pust og røyrsle, og ein invitasjon til å lytte innover for å finne ut kva som er riktig for den einskilde.

Kundalini yoga

Kundalini yoga blir ofte kalt for kvardagsyoga fordi den tilbyr enkle og kraftfulle  verktøy for å få kropp og sjel i balanse. Fokuset her ligg meir på utholdenheit og kraft enn på avanserte kroppsstillingar. 

 

Kundalini Yoga er en retning innen yoga som har eit tydelig fokus på å fremme bevisstheten. Gjennom å praktisere Kundalini Yoga vil du våkne mer og mer til deg selv, du vil bli mer og mer klar over hva som er bra for deg og hva som ikke er bra for deg. Det kan handle om alt fra maten du spiser, til menneskene du omgir deg med, jobben din og livet generellt. Gjennom økt bevissthet vil du komme i kontakt med det som er sant for deg. Kundalini Yoga gjør dette for deg gjennom fysiske øvelser, gjennom meditasjonene, pusten og lydvibrasjoner (mantraer).

 

Det er ei yogaform som passar dei fleste. Ein kundalini yoga time vil inneholde enkle men kraftfullle øvelsar, avspenning, pusteøvelsar og meditasjon. Timen varer i 75 min.

Restorastive Yoga

Restorative yoga vert rekna som ei restituerande yogaform og passar for dei fleste (men er ikkje anbefalt for gravide). Restorative er ein pratyahara praksis, ein søker ei tilbaketrekning av sansane. Det vert brukt augepute, og anna utstyr som bolsterar, puter, band og pledd. Ein bygger opp under og rundt kroppen i alle stillingar, slik at det kjennes behageleg og ein kan slappe godt av. Det vert brukt ulike mindfulness- og pusteteknikkar i stillingane.

Klassisk Yoga

I klassisk yoga jobbar vi med ein kombinasjon av fysiske og metale teknikkar som er med på å styrke kontakta med deg sjølv og din kropp. Vi brukar pusten og merksemda for å bli betre kjend med eigne grenser. Ei klasse vil typisk innehalde innledande avspenning, fysiske øvingar, pusteøvingar, meditasjon/djubde avspenning. Alle øvingar kan tilpassast den enkelte sitt nivå, og er oftast i roleg tempo. Timen varer i 75 minutt.

Mediyoga

Mediyoga er en myk, meditativ yogaform med puste- og kroppsøvelser samt meditasjon.

 

Dette er en yogaform tilpasset for de fleste fysiske og psykiske begrensninger og brukes i dag som et kompletterende behandlingsverktøy i et hundretalls helseenheter rundt omkring i Sverige og Norge. Hvis du er helt frisk kan MediYoga hjelpe deg til større bevissthet, stabilitet, ro og harmoni. 

 

MediYoga – og kallet medisinsk yoga, er grunnlagt og utviklet av Göran Boll på MediYoga Institutet i Stockholm. MediYoga har sin opprinnelse i klassisk Kundaliniyoga og begynte å ta form allerede i 1998, da det første samarbeidet med Karolinska Institutet startet. Da gjaldt det en studie om hva yoga kan gjøre for pasienter med kroniske ryggsmerter. Siden den gang er det gjennomført mange forskjellige studier på MediYoga og dens virkninger på forskjellige pasientgrupper og helseproblemer generelt.

 

Organisasjonen Mediyoga arbeider for at yoga skal være en naturlig del av samfunnet, i hverdagen, på skolen, på jobb, i helsevesenet, osv. Det er der den er nødvendig. Dette gjøres gjennom ny forskning, utvikling av utdanningsprogrammer, samt produkter og tjenester, for at MediYoga skal være lett tilgjengelig, og være til nytte - midt i vår travle hverdag.

 

Alle som underviser Mediyoga må ha medisinsk grunnkompetanse. 

Yin Yoga

Yin Yoga er en rolig og meditativ yogaform etter den gamle Taoistiske filosofien om Yin og Yang, to motsetninger som skaper harmoni. Er Yin og Yang ikke i balanse har kroppen lett for å bli syk. I livene våre finner de fleste av oss mange Yang elementer: arbeid, aktivitet, stress, prestasjoner.  Yin Yoga balanserer dette med stillhet, mykhet og aksept.

Yin Yoga består av rolige øvelser, sittende eller liggende på matten. Stillingene holdes fra tre til fem minutter for å stimulerer bindevev, sener og leddbånd. Vi fokuserer mest på rygg, hofter, bryst og skuldre.

Ved å bruke tilstedeværelse (mindfullness) og pust aktiverer vi det parasympatiske nervensystemet, som påvirker b.a. fordøyelse og regenerasjon. Yin Yoga kan redusere spenninger i muskulaturen, gi bedre søvn og generell økt velvære. Gjør du til vanlig mye aktivt Yoga eller annen styrke- og kondisjonstrening kan Yin Yoga være et godt supplement. Timen varer i 60 min.

Vinyasa Flow Yoga (Flyt Yoga)

Vinyasa Flow er en dynamisk yogaform med enkle, flytende bevegelser til musikk. Fokuset ligger på å synkronisere pust og bevegelser. Vi jobber med fleksibilitet, styrke og balanse. Timen avsluttes med dyp avspenning (Savasana). Du vil lære Solhilsen A, Solhilsen B, og noen grunnleggende yogastillinger. En fin måte å slappe av på etter jobb. Vinyasa Flow passer også for deg uten yogaerfaring. Timen varer i 60 min.

Barneyoga

​Velkommen til yoga for barn fra 5-10 år, sammen med mor, far, tante, onkel eller annen voksen. Vi startar timen ved å lytte til pusten samt enkle pusteøvelser. Så går vi videre til fysiske øvelser, både hver for seg og som partnerøvelser. Barna får utfolde seg på egne premisser, de kan være seg selv. Målet med barneyoga er å styrke barna både fysisk og mentalt. Det handler om å holde fokus, ro ned i kropp og sinn, være til stede. Vi skal veksle mellom aktivitet og hvile, øve på yogastillinger og pusteteknikker. Vi avsluttar timen med avspenning. 

Please reload

Medi Yoga
Yin Yoga
Vinyasa Flow
Klassisk Yoga
Kundalini Yoga
bottom of page