top of page

Fra Hjarte til Hjarte - Donasjonsklasser

Me her på Tindelandet ser med fortviling på tragedia som går føre seg i middelhavet. Me ynskjer så gjerne å kunne bidra, om ikkje anna så med ein liten sum til dei mange frivillige som for eiga rekning dreg ned til Hellas og arbeidar saman med lokale frivillige organisasjonar, mellom anna på Lesvos. Her yter dei den første hjelpa til dei mange båtflyktningane som kjem i land. Av dette vil alle opne klasser i veke 38 være gratis, med høve til donasjon for dei har høve til det. Førebels vekeplan ligg ute, neste veke kjem ny vekeplan med fleire klasser. Inviter, og del gjerne.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page