top of page

Viryayoga i ny variant - 5 vekers kurs fra tirsdag 5. september kl 1715


På grunn av fleire ulike årsaker, vert det som skissert endringar i kursa Viryayoga på tirsdagar.

Yogakursa Virya 1/2 og Virya 2/3 som skulle starte tirsdag 5. september og gå over 14 veker, vert erstatta av eit 5 vekerskurs. Dette kurset vert deretter etterfulgt av eit 8 vekers etter haustferien. Det første kurset er egna for nybyrjarar, men vil også kunne favne om dei som er litt øvet. Kurset etter haustferien vil bygge vidare på 5- vekers kurset.

Timane vil vere bygd opp rundt eit biomekanisk tema og eit tema til ettertanke, som alle Viryayogatimar. Men vil variere i forhold til Viryakursa som er kjørt tidlegare. Det vil bli lagt vekt på å bygge sensitivitet og lytteevne, og etterkvart meir på å styrke kjerna.

Påmelding skjer på e-post eller tlf til Ann Iren.

Tlf 95757275

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page