top of page

Oppstart Viryayogakurs komande veke

Den komande veka er det oppstart på to 7 vekers nybyrjarkurs i Viryayoga hjå Tindelandet.

Viryayoga er ein dynamisk, moderat fysisk time med fokus på bevegelseslære, nærvær og styrkebygging. Vi forsøker halde energinivået opp gjennom heile timen før vi avslutter med 15 min avspenning. Virya betyr entusiasme og energi, og det er det vi vil jobbe med å kultivere i timane.

Oppstart:

Mandag 14. sept kl 20.00 i Follestaddalen Samfunnshus

Onsdag 16. sept kl 19.30 i Vikegata 31

Kurspris kr 1050. Om du ikkje får delteke på ein time i Vikegata kan du ta den igjen fram på dalen og vice versa. Det er også mulig å melde seg på begge kursa om ein vil gå to gongar i veka. Påmelding skjer ved å kontakte meg på e-postadressa yoga@aroga.no eller ringe/melde meg på 95757275.

Vel møtt

Ann Iren

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page