top of page

Velkommen til avspenning fredag 16:15


Fredag kl 1615 står Trine klar til å ynskje dykk velkommen til ein ny God Helg time hjå Tindelandet. Fokuset er avspenning.

Trine vil guide dykk gjennom ein time med mjuke røyrsler, enkle pusteøvingar og ei lengre avspenning. Ein treng ingen tidlegare erfaring med yoga for å vere med. Timen passar for alle. Drop-in eller klippekort.

Velkommen!

OBS! : Ettersom nokre har gitt uttrykk for vanskar med å rekke hit til kl 16, startar God Helg timen denne veka kl 1615.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page